Eläinsuojelulaki 15 §

Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Eläinsuojelulain 15 § mukaiset löytöeläinten talteenottopaikat löytyvät kunkin kunnan omilta verkkosivuilta ja Suomen löytöeläinapu ry:n sivuilta.